ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=579

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด (เพิ่มเติม) โดย