ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=577

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา โดยวิ