ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=565

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพา