ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=553

 จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง