ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูมุ้งลวด จำนวน 7 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=552

 จ้างซ่อมประตูมุ้งลวด จำนวน 7 บาน