ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์พร้อมติดตั้ง

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=535