ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการทะเบียน นจ 160 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=533

 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง นจ 160 นนทบุรี