ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=532

 ซื้อโปรเจคเตอร์