ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นจ 160 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://phcsn.hss.moph.go.th/show_topic.php?id=531

 ซ่อมรถยนต์ นจ 160 นบ