ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันชั้นนำ เสริมสร้างความร่วมมือ พัฒนาเครือข่าย และนวัตกรรม ระบบบริการสุขภาพ ภายในปี 2564 ”


พันธกิจ


ค่านิยม

“ สร้างสรรค์นวัตกรรม นำจิตบริการ บูรณาการการเรียนรู้ ”


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 009838 นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563