ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการสาธารณสุขมูลฐานภายในปี 2565 ”


พันธกิจ


ค่านิยม

“ สร้างสรรค์นวัตกรรม นำจิตบริการ บูรณาการการเรียนรู้ ”


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 019916 นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563